PALMEX CM SRL
mai 18, 2023
PROFLEX SRL
mai 18, 2023

PRIME AGRICULTURE SRL
Romania / Prahova
Pleasa, Nr.187, Cod postal 107113
Descriere

SOLUTII ADAPTATE CLIENTILOR NOSTRI

Compania noastră oferă o gamă variată de echipamente conexe activităţii de depozitare, transfer şi condiţionare a cerealor, având ca principal scop asigurarea unei cadru eficient şi coerent de exploatare al fermelor. Obiectivul nostru implică crearea unei relaţii bazate pe încredere reciprocă şi evident în urma unei analize coerente, ofertarea celor mai bune soluţii tehnice, având ca baza un raport corect între preţ şi calitate

Description

Our company offers a wide range of equipment related to grain storage, transfer and conditioning activities, with the main aim of ensuring an efficient and coherent farm operating framework. Our objective is to create a relationship based on mutual trust and obviously after a consistent analysis, to offer the best technical solutions, based on a fair price-quality ratio.

SOLUTII ADAPTATE CLIENTILOR NOSTRI Compania noastră oferă o gamă variată de echipamente conexe activităţii de depozitare, transfer şi condiţionare a cerealor, având ca principal scop asigurarea unei cadru eficient şi coerent de exploatare al fermelor. Obiectivul nostru implică crearea unei relaţii bazate pe încredere reciprocă şi evident în urma unei analize coerente, ofertarea celor mai bune soluţii tehnice, având ca baza un raport corect între preţ şi calitate