SysCAD SOLUTIONS SRL
mai 18, 2023
TANARFERMIER 2009 SRL
mai 18, 2023

SYSWIN SOLUTIONS SRL
Romania / Bucuresti
Str. Biharia, Nr. 26, Et. 3, Sector 1, 013981
Descriere

SysAgria colectează și analizează date esențiale legate de calitatea solului, compoziția aerului, nivelul precipitațiilor și intensitatea luminii, folosind o platformă software și o gamă larga de senzori specializați pentru diferite culturi. Prin intermediul acestui sistem, informațiile sunt disponibile în timp real, inclusiv prognoze meteorologice pentru microclimatul local, avertizări privind riscul de boală și dăunători, estimări de producție și de conținut de azot, fosfor și potasiu.

Description

The SysAgria system employs software application and a wide range of specialized sensors designed for multiple crops to monitor and record critical parameters related to soil quality, air composition, precipitation levels, and light intensity. The system provides real-time data and meteorological forecasts for the local microclimate, as well as alerts for disease and pest risk, crop yield predictions, and nitrogen, phosphorus, and potassium levels.

SysAgria colectează și analizează date esențiale legate de calitatea solului, compoziția aerului, nivelul precipitațiilor și intensitatea luminii, folosind o platformă software și o gamă larga de senzori specializați pentru diferite culturi. Prin intermediul acestui sistem, informațiile sunt disponibile în timp real, inclusiv prognoze meteorologice pentru microclimatul local, avertizări privind riscul de boală și dăunători, estimări de producție și de conținut de azot, fosfor și potasiu.