LINDSAY EUROPE
mai 18, 2023
MAQUINARIA AGRICOLA SOLÀ SL
mai 18, 2023

LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE
Romania / Prahova
Str. Mihai Bravu, Nr. 235, Ploiesti, Prahova
Descriere

LUKOIL Lubricants East Europe este o companie specializată în producția și comercializarea
lubrifianților. Suntem parte a LUKOIL Lubrcants (LLK-International) și oferim clienților noștri o
gamă completă și variată de produse ce deține majoritatea aprobărilor producătorilor de
automobile și industriali.
Vizitează standul nostru, la AgriPlanta-RomAgroTec 2023 pentru mai multe informații despre:
 Uleiuri de motor universale pentru utilaje agricole și de construcții;
 Uleiuri universale pentru utilaje agricole și de construcții;
 Uleiuri de transmisie pentru utilaje agricole și de construcții;
 Uleiuri hidraulice pentru utilaje agricole și de construcții;
Portofoliul nostru include peste 700 de produse ce dețin peste 1200 de aprobări OEM. Lubrifianții
LUKOIL sunt comercializați în peste 100 de țări pe 5 continente, cu o producție anuală de peste 1
milion de tone.
Care sunt avantajele colaborării cu noi?
Eficiența costurilor operaționale și îmbunătățirea cash flow-ului operational este asigurată de către
LUKOIL Lubricants prin produse de înaltă calitate la prețuri competitive pe care le putem asigura
din timp.
Garanția calității, inovația și tehnologia extra performantă, reprezintă regulile după care ne ghidăm
în Centrul nostru de Cercetare și Dezvoltare aflat în Ploiești, Prahova.
De asemenea, fabrica din Ploiești, Prahova funcționează conform Standardelor Internaționale ISO
9001: 2015, ISO 14001:2015 și OHSAS 18001: 2008 produsele fiind recunoscute de Comunitatea
Internațională a Constructorilor Auto.
Materialele prime de cea mai bună calitate, sunt utilizate în instalațiile noastre de producție de
ultimă generație din Austria, Finlanda și România. Experții noștri lucrează continuu pentru a
îmbunătăți produsele și pentru a garanta o fiabilitate și un progres tot mai mare.
Laboratorul nostru este echipat și utilat cu echipamente de ultimă generație pentru măsurare și
testare. Aici sunt aplicate cele mai noi metode specifice de analiză ale uleiurilor, de către un
personal calificat și certificate să efectueze teste, să evalueze și să valideze rezultatele testelor
respective.
Produsele LUKOIL Lubricants pentru aplicații agricole au fost selectate special pentru a răspunde
în mod optim nevoilor operaționale ale utilajelor dumneavoastră. Aceste produse îndeplinesc cele
mai înalte cerințe de performanță și vă protejează utilajele în orice situație și condiții
meteorologice.
Lubrifianții LUKOIL sunt disponibili în benzinăriile LUKOIL și în cadrul rețelei noastre de dealeri
autorizați.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați site-ul nostru: www.lukoil-lubricants.ro
Motoarele sunt pasiunea noastră!
Vă așteptăm cu drag!

Description

LUKOIL Lubricants East Europe is a company specialized in the production and marketing of
lubricants. We are part of LUKOIL Lubricants (LLK-International) and offer our customers a
complete and varied range of products that hold most of the approvals of automotive and industrial
manufacturers.
Visit our stand at AgriPlanta-RomAgroTec 2023 for more information on:
• Universal engine oils for agricultural and construction machinery;
• Universal oils for agricultural and construction machinery;
• Transmission oils for agricultural and construction machinery;
• Hydraulic oils for agricultural and construction machinery;
Our portfolio includes over 700 products with over 1200 OEM approvals. LUKOIL lubricants are
sold in more than 100 countries on five continents, with an annual production of more than one
million tons.
What are the advantages of working with us?
Operational cost efficiency and operational cash flow improvement is ensured by LUKOIL
Lubricants through high quality products at competitive prices that we can secure ahead of time.
Quality guarantee, Innovation and extra performing technology are the rules by which we are
guided in our Research and Development Center located in Ploiesti, Prahova. Also, the factory in
Ploiesti, Prahova operates according to the International Standards ISO 9001: 2015, ISO 14001:
2015 and OHSAS 18001: 2008, the products being recognized by the International Community of
Automobile Manufacturers.
The best quality raw materials are used in our state-of-the-art production facilities in Austria,
Finland and Romania. Our experts are continuously working to improve the products and to
guarantee the reliability and the progress increasing.
Our laboratory is equipped with the latest equipment for measurement and testing. Here, the latest
specific methods of oil analysis are applied, by qualified and certified personnel to carry out tests,
evaluate and validate the results of the respective tests.
LUKOIL Lubricants products for agricultural applications have been specially selected to meet the
operational needs of your machinery. These products meet the highest performance requirements
and protect your machines in any situation and weather conditions.
LUKOIL lubricants are available at LUKOIL gas stations and through our network of authorized
dealers. For more details, please consult our website: http://www.lukoil-lubricants.ro
Engines are our passion!
You’re welcome!

LUKOIL Lubricants East Europe este o companie specializată în producția și comercializarea lubrifianților. Suntem parte a LUKOIL Lubrcants (LLK-International) și oferim clienților noștri o gamă completă și variată de produse ce deține majoritatea aprobărilor producătorilor de automobile și industriali. Vizitează standul nostru, la AgriPlanta-RomAgroTec 2023 pentru mai multe informații despre:  Uleiuri de motor universale pentru utilaje agricole și de construcții;  Uleiuri universale pentru utilaje agricole și de construcții;  Uleiuri de transmisie pentru utilaje agricole și de construcții;  Uleiuri hidraulice pentru utilaje agricole și de construcții; Portofoliul nostru include peste 700 de produse ce dețin peste 1200 de aprobări OEM. Lubrifianții LUKOIL sunt comercializați în peste 100 de țări pe 5 continente, cu o producție anuală de peste 1 milion de tone. Care sunt avantajele colaborării cu noi? Eficiența costurilor operaționale și îmbunătățirea cash flow-ului operational este asigurată de către LUKOIL Lubricants prin produse de înaltă calitate la prețuri competitive pe care le putem asigura din timp. Garanția calității, inovația și tehnologia extra performantă, reprezintă regulile după care ne ghidăm în Centrul nostru de Cercetare și Dezvoltare aflat în Ploiești, Prahova. De asemenea, fabrica din Ploiești, Prahova funcționează conform Standardelor Internaționale ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015 și OHSAS 18001: 2008 produsele fiind recunoscute de Comunitatea Internațională a Constructorilor Auto. Materialele prime de cea mai bună calitate, sunt utilizate în instalațiile noastre de producție de ultimă generație din Austria, Finlanda și România. Experții noștri lucrează continuu pentru a îmbunătăți produsele și pentru a garanta o fiabilitate și un progres tot mai mare. Laboratorul nostru este echipat și utilat cu echipamente de ultimă generație pentru măsurare și testare. Aici sunt aplicate cele mai noi metode specifice de analiză ale uleiurilor, de către un personal calificat și certificate să efectueze teste, să evalueze și să valideze rezultatele testelor respective. Produsele LUKOIL Lubricants pentru aplicații agricole au fost selectate special pentru a răspunde în mod optim nevoilor operaționale ale utilajelor dumneavoastră. Aceste produse îndeplinesc cele mai înalte cerințe de performanță și vă protejează utilajele în orice situație și condiții meteorologice. Lubrifianții LUKOIL sunt disponibili în benzinăriile LUKOIL și în cadrul rețelei noastre de dealeri autorizați. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați site-ul nostru: www.lukoil-lubricants.ro Motoarele sunt pasiunea noastră! Vă așteptăm cu drag!