FRUIT TECHNOLOGY SRL
mai 18, 2023
FALC SRL
mai 18, 2023

FEODAL SRL
Descriere

Suntem o companie IT agricolă din Ucraina. Noi oferim un sistem de management a întreprinderii agricole pentru fermieri.
În sistemul nostru fermierul poate analiza câmpurile la indicatorii de vegetație, stresul hidric al plantelor, inundațiile în câmp și relief cu ajutorul indicilor de pe satelit. De asemenea, poate monitoriza utilajele agricole și calitatea lucrărilor efectuate, gestiona și planifica activitățile întreprinderii, toate într-o singură fereastră a ecranului.

Description

We are an agricultural IT company from Ukraine. We provide farm management system for farmers.
In our system, a farmer can analyze his fields for vegetation, water stress, flooding and topography using satellite indices. Monitor the technique and quality of operations performed, keep records and plan the work of the enterprise, all in one monitor window.

Suntem o companie IT agricolă din Ucraina. Noi oferim un sistem de management a întreprinderii agricole pentru fermieri. În sistemul nostru fermierul poate analiza câmpurile la indicatorii de vegetație, stresul hidric al plantelor, inundațiile în câmp și relief cu ajutorul indicilor de pe satelit. De asemenea, poate monitoriza utilajele agricole și calitatea lucrărilor efectuate, gestiona și planifica activitățile întreprinderii, toate într-o singură fereastră a ecranului.